Nắm bắt xu hướng đầu tư của các doanh nghiệp vừa và nhỏ với quy mô đầu tư ban đầu hạn chế, nhu cầu sản xuất ở quy mô nhỏ trước khi chính thức mở rộng hoạt động sản xuất bằng việc thuê đất tự đầu tư xây dựng, KCN Bá Thiện II đã bố trí những Lô đất với đầy đủ hạ tầng và vị trí phù hợp để cung cấp các giải pháp xây dựng nhà xưởng tiêu chuẩn và nhà xưởng nâng cao theo đơn đặt hàng của nhà đầu tư. Thời gian triển khai xây dựng và chi phí xây dựng được giảm thiểu tối đa do KCN nằm trên khu vực có địa chất rất tốt, nền đất cứng đảm bảo đáp ứng kịp tiện độ của khách hàng. (chi tiết)