KCN Bá Thiện II luôn hướng tới việc đem lại một môi trường sản xuất với đầy đủ tiện ích và dịch vụ đồng bộ cho các nhà đầu tư, với tôn chỉ đó KCN đã đầu tư xây dựng Tòa nhà điều hành KCN với diện tích mặt sàn hơn 7,000m2 được bố trí hợp lý với các khu vực như sau:

 • Khu văn phòng làm việc của ban điều hành KCN
 • Khu văn phòng cho các nhà đầu tư mượn dùng trong giai đoạn xây dựng nhà máy (miễn phí)
 • Khu văn phòng cho thuê (diện tích từ 50m2 đến hơn 200m2)
 • 03 phòng họp và hội thảo phục vụ từ 10 đến 50 người.
 • 03 phòng nghỉ giành cho chuyên gia chất lượng 4 sao.
 • Khu vực dịch vụ ngân hàng
 • Khu vực dịch vụ Logistics
 • Khu tuyển dụng
 • Khu vực căng teen
 • Siêu thị tiện ích
 • Và khu dành cho các nhà cung cấp dịch vụ khác thuê dùng: nhà thầu xây lắp, tư vấn,…