Hệ thống cung cấp nước sạch của KCN Bá Thiện II được thiết kế có tổng công suất là 10,000m3/ngày. Nước sạch được cung cấp bởi Công ty Cung Cấp nước sạch Vĩnh Phúc thông qua hai nhà máy nước Phúc Yên (Tổng công suất 28,000m3/ngày) và nhà máy nước Bá Hiến (tổng công suất 10,000m3/ngày). Bên cạnh đó KCN còn có hệ thống 02 bể chứa ngầm được xây dựng nhằm đảm bảo nguồn nước dự trữ hoặc sử dụng trong trường hợp gặp sự cố khẩn cấp.

ha tang hệ thống nước sạch - thay ảnh cũ