Hệ thống điện trong KCN Bá Thiện II được cung cấp từ trạm biến áp Thiện Kế được xây dựng phục vụ riêng cho mục đích phát triển sản xuất công nghiệp. Đường dây tải điện: 110/22 kV tại các trạm và chạy dọc trong các tuyến đường nội bộ của KCN, công suất 63 MVA cho giai đoạn 1, tăng lên 126 MVA khi hoàn thành. Các điểm đấu nối điện được bố trí tới tới chân hàng rào Lô đất của khách hàng và thường xuyên được KCN phối hợp cùng đơn vị có chuyên môn trong việc quản lý duy tu bảo trì theo định kỳ nhằm đảm bảo cung cấp điện thông suốt cho quá trình sản xuất của nhà máy.