Nhằm tạo thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào KCN Bá Thiện II, Công ty TNHH VinaCPK- chủ đầu tư của KCN Bá Thiện II thông qua “Dịch vụ một cửa – One stop services” , VinaCPK cam kết sẽ hỗ trợ nhà đầu tư trong suốt từ quá trình nghiên cứu lựa chọn địa điểm đầu tư xây dựng nhà máy cho tới suốt quá trình vận hành sản xuất. Các dịch vụ hỗ trợ cụ thể bao gồm như:

TRƯỚC KHI VẬN HÀNH

 1. Làm thủ tục xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (miễn phí)
 2. Hỗ trợ làm thủ tục xin cấp con dấu và mã số thuế, lập tài khoản ngân hàng
 3. Hỗ trợ làm báo cáo đánh giá tác động môi trường
 4. Tư vấn xin Visa và Giấy phép lao động cho người nước ngoài
 5. Giới thiệu các văn phòng luật, kiểm toán
 6. Hỗ trợ tuyển dụng lao động
 7. Các hỗ trợ khác (nếu có thể): giới thiệu các đơn vị cung cấp dịch vụ như: xuất ăn, cho thuê xe, nhà ở, khí -ga, IT,…

SAU KHI VẬN HÀNH

 1. Vận hành ổn định hệ thống cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải, an ninh an toàn cho các doanh nghiệp hoạt động
 2. Tạo kênh trao đổi với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp nhằm hỗ trợ và giải quyết các vướng mắc phát sinh của doanh nghiệp
 3. Cập nhật thông tin các chính sách mới của nhà nước (thuế TNDN, thuế TNCN, chính sách về đình công, chính sách lương cơ bản,…)
 4. Tổ chức các hoạt động cộng đồng, giao lưu giữa các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, tổ chức giải golf,…